Cigánykártya lapjai 24.

A huszonnegyedik lap legyen az ÜZENET!

Ebben azután valóban benne van a jó is a rossz is. Nem győzöm hangsúlyozni a kérdés és a melléhúzott lapok összefüggéseinek a fontosságát!

Ennek a lapnak a személyi jelentése a fiú testvér, a közeli hozzátartozó.

Általános jelentése a hír, közlés, levél, megbízás, a tanítás, tanulás, ismerkedés. A hír az persze lehet ilyen is, olyan is, a tanítás, tanulás többnyire pozitív, de ez sem mindig igaz, mert hát időnként a rosszat is tanulni kell.

Ennek a lapnak az egészségügyi jelentése idegrendszeri problémák, végtagok (karok, lábak), légzés, tüdő, bőr betegségekkel kapcsolatos.

Ez azután igazán vegyes lap! Magam részéről nem szeretem, mert bizonytalanságot sugall, bár van aki pedig a lehetőséget látja benne!

Cigánykártya lapjai 23.

A következő lap legyen a VESZTESÉG. Hát első hallásra ezt sem nevezném pozitív lapnak, de akkor nézzünk egy kicsit a mélyére.

Személyi jelentése például rossz barátok, rossz tanácsadók, mindenképpen olyan emberek, akik velünk szemben abszolút negatív energiát hordoznak.

Általános jelentése is elsősorban negatív, itt van például maga a veszteség, kár, bukás, tanácstalanság. De a szomszéd lapok függvényében lehet akár pozitív is, mert ki mondaná, hogy nem pozitív dolog például egy alkoholista, netalán narcisztikus társ magunk mögött hagyása.

Egyszóval itt is szabály, fontos a kérdés és a környező lapok függvényében meghatározni mit hordoz magában ez a lap.

Egészségügyi értelemben lehet az egészség, illetve a betegség elvesztése.

Szóval bízzunk csak a legjobbakban!

Cigánykártya lapjai 22.

A huszonkettedik lap legyen a HÁZ!

Ugye milyen kellemes érzeteket kelt bennünk? Legalábbis bennem biztosan. Ha ezt a lapot látom alapvetően jóra asszociálok.

Hogyne tenném, hisz személyi jelentése elsősorban én magam, a saját határaim, na és a legfontosabb, a család!

Általános jelentése ennek a remek lapnak lehet a család, ingatlan, vagyon, színház, üzlet, és a bolt.

Van ennek a lapnak egészségügyi jelentése is, nevezetesen az örökölt betegség, örökölt tulajdonság.

De mindig figyelni kell az őt körülvevő lapra és a feltett kérdés összefüggéseire, mert ez a remek jelentésekkel bíró kártyalap is hirtelen lehet a negatív dolgoknak a közvetítője, szóval itt megint felhívom a figyelmet a kártyavető tehetségére.

És bizony, akkor elmondom itt azt is, hogy a kártyavető éppen adott pillanati mentális állapota sem mellékes, azaz ha lehet kipihenten, magunkból kirekesztve a rossz szellemeket, kezdjünk kártyát vetni. Ha nagyon fáradtak vagyunk, ne engedjünk a kísértésnek, hagyjuk a kártyavetést későbbre!

Ingajóslás

Az ingajóslás egy olyan divinációs vagy jövendölési módszer, amelyben egy ingát használnak a válaszok vagy információk kinyerésére. Az ingajóslás hagyományosan az inga, egy felfüggesztett súly vagy más tárgy használatával történik, amely “mozog” vagy “rezeg” a kérdések és válaszok következtében.

Ez egy nagyon régi technika, amit sokan használtak és még ma is alkalmazzák különböző kultúrákban. Az inga lehet egy egyszerű felfüggesztett gyűrű vagy más könnyű tárgy, vagy akár egy speciálisan tervezett eszköz.

Az ingajóslás során általában az alábbi lépéseket követik:

  1. Válassz ki egy megfelelő ingát: Ez lehet egy könnyű tárgy, amelyet felfüggesztesz egy szálon vagy zsinóron.

  2. Kérj egy konkrét kérdést: Az ingát felfüggesztve tartod, majd egy kérdést teszel fel, amelyre szeretnél választ kapni.

  3. Várj és figyelj: Az inga válaszul mozoghat vagy rezeghet. A mozgás iránya vagy módja lehet a válasz vagy információ jele.

  4. Értelmezd a mozgást: A választ vagy információt értelmezheted az inga mozgásának iránya vagy jellemzői alapján. Például, egyesek azt gondolják, hogy az inga egy irányban hintázva “igen”-t, a másik irányban hintázva “nem”-et jelez.

Fontos megjegyezni, hogy az ingajóslás egy hiten alapuló gyakorlat, és a válaszokat vagy információkat sokszor az emberi tudatalattijának interpretációja befolyásolhatja.

Cigánykártya lapjai 21.

Huszonegyedik lapnak álljon itt a TOLVAJ. Ez a kártya önmagáért beszél, többnyire negatív töltete van, de lehetséges pozitív is.

Személyi jelentése valóban a tolvaj, csaló, áskálódó személy.

Általános jelentése anyagi, erkölcsi kár, de itt van a szellemi kár is, a veszteség, például egy személy elvesztése, jelzi, hogy óvatosságra van szükség, és rámutat a titokzatosságra is.

Például ha együtt áll valamilyen másik negatív lappal, azt erősítheti, vagy éppen rámutathat arra, hogy a körülményekben pozitív változások jönnek, elmúlnak a rossz idők.

Egészségügyi értelemben jelentheti, hogy meggyógyulunk, de jelentheti pont az ellenkezőjét is, éppen, hogy betegek leszünk.

Szóval ebben a negatív lapban is ott lehet a reménysugár, de módjával!

Cigánykártya lapjai 20.

Huszadik lap legyen a HŰSÉG!

Hát ez egy remek lap, többnyire szeretem, persze ebben az esetben különösen fontosak a környező lapok, mert hiába elsőblikkre pozitív a jelentése, ez ripsz-ropsz átmehet negatívba.

Személyi jelentése alapvetően jó barát, de én még idesorolom például a hűséges házasfelet, partnert is.

Általános jelentése is igencsak sokoldalú. Persze legelőször is önmaga a hűség, de itt van a megértés, megbízhatóság, kitartás, támogatás, a hosszú távúság.

Egészségügyi értelemben jelenti a rövid betegséget, kisebb egészségügyi problémát.

Mindenesetre itt is igaz, hogy kérdések és az intuíció is válogatja, mit mutat egy kártya, javaslom ezt bízzuk a kártyavetőre, mert az eddig leírtakból is tapasztalható, hogy aki nem érti és érzi a kártyát, az bizony nagyon komolyan mellé lőhet!

Cigánykártya lapjai 19.

Következő lap legyen a FÉLTÉKENYSÉG!

Ez a kártyalap sem az igazán szerencsés lapok közé tartozik. Sötét, bosszúálló, semmi jót nem rejt magában. Persze ha a párom féltékeny rám, lehet akár öröm is.

A lap személyi jelentése szerint lehet rosszakaratú, irigy, a féltékeny ember lehet akár gonosz indulatokkal telt is.

Általános jelentése egyrészt maga a féltékenység, de itt van az irigység is, már kedvezőbb a féltés, de negatív tartományában itt a gond, a hazugság, rágalom, nélkülözés, hűtlenség, de lehet szimplán figyelmeztetés is!

Egészségügyi jelentése hosszantartó betegség.

Szóval ez az ellenséges lap nem sok jót jelent, így azután nagyon körültekintőnek kell lenni a kártyavetőnek ha ezzel a lappal találkozik!

Cigánykártya lapjai 18.

Hát akkor álljon itt az ELLENSÉG lapja!

Ha erre a kártyalapra ránézek, csupa rossz emberi tulajdonságra gondolok. Ilyen például számomra főbűn egyike a sunyiság. Nincs a cigánykártya pakliban olyan lap, amely ennek a kártyának a negatív jelentését ellensúlyozni tudná. Persze ez nem teljesen igaz, mert az ellenséget le lehet győzni, mint ahogy ennek a kártyának a negatív hatásán is túl lehet lenni. Szóval nem feltétlenül sorsdöntő lap, jelenthet pillanatot is.

Személyi jelentése ellenség, rosszakaró.

Általános jelentése ellenségeskedés, korlátozás, börtön, kórház, önsors rontás, magány.

Ennek az utálatos lapnak egészségügyi jelentése is van, hát az sem valami örömteli, mert jelenthet ágyhoz kötöttséget, bénulást és öregséget.

Az azonban igaz, ha ezzel a lappal találkozom, félve nézem meg a következő lapot!