Cigánykártya lapjai 10,

Na…nézzünk akkor egy igazán erőteljes lapot, legyen ez a Pap!

Ha ezzel a lappal találkozom, többnyire pozitív töltéssel bír a számomra, megbízhatóságra, megerősítésre, eleve elrendelésre utal. Persze ez mind a körülötte lévő kártyák függvénye, mert amúgy negatív jelentése is lehet.

Ha személlyel kapcsolatban kerül elő, akkor idősebb pártfogót, tanítót, papot, apácát és szellemet is jelenthet. Eléggé összetett a személyi jelentése a jelek szerint.

Általános értelemben jelez megpróbáltatást, áldozatot, tiszteletet, szomorúságot, betegséget, második házasságot.

Egészségügyi értelemben pedig más lapok függvényében jelezhet halált és születést is.

Azért arra felhívom a figyelmet, hogy a jós élet-halál kérdésében nem adhat útmutatást, legalábbis akkor ha valóban lelkiismeretes és a jósláshoz kellő spiritualitással rendelkező jósról van szó!

Cigánykártya lapjai 9.

A következő lap lesz a Szerencse. Mondhatnám akár, hogy a Szerencsétlenség lap ellentettje, de nem ilyen egyszerű a dolog.

Egy biztos, ez a lap abszolút pozitív töltéssel bír, bármilyen lap is van a közelében, azt mindenképpen jó irányba tereli.

Személyi jelentése amúgy fiatal nő. Tehát ha személyre kérdezünk rá és ez a remek lap is egyike lesz a válaszoknak, nagymértékben biztosak lehetünk abban, hogy fiatal nőről van szó! De figyelem, ez sem tejesen biztos. A kártyákat igyekezzünk összefüggésben szemlélni.

És akkor itt fontosnak tartom megemlíteni, a kártyavetés teljes mélységében nem tanulható. Ez a meggyőződésem. Ehhez bizony nagy szükség van a kellő spirituális hajlamra  és intuícióra is!

Amúgy ez a lap általános jelentésében mutatja magát a sorsot, váratlan eseményt, pozitív változást, végzetet, karmát, igazságot, jólétet, vagyont, nyereményt.

Van egészségügyi jelentése is, amely a máj állapotára és a hízásra vonatkozik.

Cigánykártya lapjai 8.

A Bíró is egy nagyhatalmú lap. Gyakran ráerősít, vagy éppen kételyeket ébreszt. Úgy döntöttem, hogy kérdezek valamit a kártyától, a kérdésre kihúzok egy lapot, és ezt a lapot igyekszem a kérdés tükrében elemezni, de  természetesen az általánosságban is.

A kérdésem a következő: fogok-e még találkozni azzal a férfival aki nagyon tetszett nekem, és sokáig felé irányuló érzelmeim is voltak. Tehát a kihúzott lap pedig a Bíró. Ez egyértelműen azt mondja nekem, hogy nem, mert zűrzavar, harag van közöttünk.

Na lássuk a lap általános jelentését!

Személyként főnököt, nagyhatalmú embert jelöl, de lehet vállalkozási partner, munkatárs is.

Általános értelemben pedig jogi ügy, bíróság, per, vita, viszály, szerződés, hatalom és ez a lap jelöli a munkát is. Tehát ha azt kérdezem például, mi lesz a munkámmal, erre a lapra húzok másik lapokat, azaz, ez lesz a kérdés lapja.

Cigánykártya lapjai 7.

Állandóság, talán ez az egyik legkedvesebb lapom a cigány kártyában, mert abszolút megerősítő, támogató jellege van.

Személyi jelentése maga a nagybetűs Isten. Hát kell ennél szebb és méltóság-telibb dolog? Általános jelentése pedig valóban az állandóság, távoli időtáv, biztonság, hosszú távú dolgok jelzése, az élet, a halál lapjával együtt pedig jelentheti a közeli halált, jelenti a karmát, a sorsot is, végleges elrendeltséget.

Van ennek a remek kártyának egészségügyi jelentése is, jelentheti az elhúzódó betegséget, és bizony ez a lap erősítheti a csodálatos gyógyulást is.

Egyszóval fontos ezt a remek kártyát megjegyezni, hisz nagyban segíti az egyéb előjeleket.

De vigyázzunk! Ez a kártya megerősítheti a szomszédos lapok jelentését, ez pedig lehet jó, de lehet akár rossz is!

Cigánykártya lapjai 6.

Gyermeklapja a cigánykártyákban  általában a családi és a szülői témákkal kapcsolatos üzeneteket hordozza. Ez a lap gyakran jelképezi a gyermeket, a fiatalokat, az ártatlanságot, a játékosságot és az új kezdeteket. A gyermek lapja pozitív energiákat és frissességet sugallhat.

Az adott lap jelentése továbbra is függ az adott kártyavető vagy jós értelmezésétől, valamint a kérdés vagy a kontextus, amelyben felmerül. Általában a gyermek lapja arra utalhat, hogy a kérdőjel vagy az ügy, amelyről szó van, a kezdeti stádiumban van, és új lehetőségeket, kreativitást és játékosságot hozhat magával. Ez a lap lehet pozitív jelzés arra vonatkozóan, hogy új lehetőségek vagy projektek jelentkezhetnek, amelyek friss energiával tölthetik meg az életet.

Egészségügyi jelentése pedig a születés, szülés, abortusz.

Fontos megjegyezni, hogy a kártyavetés és a jövendőmondás személyes élmény, és az adott lapok értelmezése mindig az adott kontextustól és a kártyavető vagy jós tapasztalatától függ.

A cigánykártya lapjai 5.

A Házasság lapja

Egy házasság lapja a  cigánykártyák közül kiválasztott lap, amely a házassággal, párkapcsolattal vagy az azt befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos üzenetet hordozza. Fontos megjegyezni, hogy a  a cigánykártyák nem tudományos alapokon nyugszanak, és ezeknek a lapoknak a jelentése az adott kártyavető vagy jós személyes értelmezésétől függ.

A Házasság lapjának személyes értelmezője lehet a házastárs, társ, bizalmas barát, mindenképpen szorosan kötődő személy.

A lap általános jelentése maga a házasság, együttélés, közös vállalkozás, bizalmas barát.

Ennek a lapnak lehet egészségügyi jelentése is, olyan betegséget jelöl, amivel lehet együtt élni, pl. cukor betegség.

A lap értelmezése mindig függ a környező kártyalapoktól is!

A cigánykártya lapjai 4.

A Bosszúság lapja:

Nem a legszerencsésebb lapja a cigánykártyának.  Fontos mindig a kérdés és a környezetében lévő kártyák kontextusában nézni, ennek megfelelően akár erősítheti, akár gyengítheti is a környező lapok hatását.

A legjobb módja annak, hogy megértsd, mit jelent a “bosszúság” lap a számodra, az az, ha megvizsgálod a konkrét képet és szimbolikát, és megpróbálod felfedezni, hogy milyen üzenetet hordoz számodra.

Személyként idegesítő, fárasztó személyt jelöl, olyat aki például akár energia  vámpír is lehet.

Általános jelentése a düh, a rossz akarat, szerencsétlenségek, nem figyelés, hibázás. Más lapokkal összefüggésben kudarc, sikertelenség.

Egészségügyi értelemben például mérgezések, dühkirohanás, idegesség.

Fontos megérteni, hogy a kártyák jelentései és szimbólumai eltérőek lehetnek, és az egyéni olvasók saját értelmezést adhatnak nekik.

A cigánykártya lapjai 3.

A Vidámság lapja:

Személyi jellemzője a baráti társaság, együtt szórakozás.

Általános jellemzője a buli, szerencsés előremenetel, pozitív történések, például fizetés emelés, új és jobb munkahely, jóra fordulás, diploma megszerzése, pozitív törekvés.

A vidámság lapjának egészségügyi jelentése önmagában nincs, de attól függően milyen kontextusban áll, lehet például gyógyulás, sikeres műtét.

A cigánykártya képes arra, hogy bemutassa az élet különböző aspektusait, beleértve a boldogságot, a vidámságot, de természetesen más érzelmeket és kihívásokat is. A játék vagy a jósolás során a kártyák segítségével egyfajta tükörképet kaphatunk a jelenlegi élethelyzetről, és ez segíthet megérteni az érzelmeket és az eseményeket.

Azonban fontos megjegyezni, hogy a cigánykártya nem önmagában ad vidámságot vagy bármilyen más érzelmet. A játék vagy a jósolás eredménye attól függ, hogyan értelmezzük a kártyák jelentését és hogyan alkalmazzuk azokat a saját életünkben. Tehát az eredmények és az érzelmek változóak lehetnek, és személyenként eltérhetnek.

A cigánykártya lapjai 2.

A VÁGY lapja

A vágy lapjának jelentése a cigánykártyában általában a Szív Tizedese. A Szív Tizedese a kártyapakli 36 lapjának egyike, és a vágyat, az intenzív érzelmi vonzódást és a szenvedélyt szimbolizálja. Ez a lap arra utal, hogy erős vágyak és érzelmi vágyak jelenhetnek meg az életedben. Lehet, hogy romantikus vágyat érzel egy személy iránt, vagy általánosabb értelemben vágyakozol az életben való boldogságra és elégedettségre.

A Szív Tizedese általában pozitív jelentéssel bír, és azt sugallja, hogy az érzelmek erőteljesen befolyásolják életedet. Ez lehet szerelmi vágy, szenvedélyes ambíció vagy más vágyak, amelyek arra ösztönöznek, hogy elérj valamit vagy közeledj egy személyhez.

Mint minden jóslásnál, fontos figyelembe venni a többi kártyát és azok kontextusát is, valamint az adott kérdést vagy helyzetet, amikor a cigánykártyákat használod. Ez segít pontosabb és részletesebb értelmezést adni a vágy lapjának jelentéséhez.