Cigánykártya lapjai 22.

A huszonkettedik lap legyen a HÁZ!

Ugye milyen kellemes érzeteket kelt bennünk? Legalábbis bennem biztosan. Ha ezt a lapot látom alapvetően jóra asszociálok.

Hogyne tenném, hisz személyi jelentése elsősorban én magam, a saját határaim, na és a legfontosabb, a család!

Általános jelentése ennek a remek lapnak lehet a család, ingatlan, vagyon, színház, üzlet, és a bolt.

Van ennek a lapnak egészségügyi jelentése is, nevezetesen az örökölt betegség, örökölt tulajdonság.

De mindig figyelni kell az őt körülvevő lapra és a feltett kérdés összefüggéseire, mert ez a remek jelentésekkel bíró kártyalap is hirtelen lehet a negatív dolgoknak a közvetítője, szóval itt megint felhívom a figyelmet a kártyavető tehetségére.

És bizony, akkor elmondom itt azt is, hogy a kártyavető éppen adott pillanati mentális állapota sem mellékes, azaz ha lehet kipihenten, magunkból kirekesztve a rossz szellemeket, kezdjünk kártyát vetni. Ha nagyon fáradtak vagyunk, ne engedjünk a kísértésnek, hagyjuk a kártyavetést későbbre!

Ingajóslás

Az ingajóslás egy olyan divinációs vagy jövendölési módszer, amelyben egy ingát használnak a válaszok vagy információk kinyerésére. Az ingajóslás hagyományosan az inga, egy felfüggesztett súly vagy más tárgy használatával történik, amely “mozog” vagy “rezeg” a kérdések és válaszok következtében.

Ez egy nagyon régi technika, amit sokan használtak és még ma is alkalmazzák különböző kultúrákban. Az inga lehet egy egyszerű felfüggesztett gyűrű vagy más könnyű tárgy, vagy akár egy speciálisan tervezett eszköz.

Az ingajóslás során általában az alábbi lépéseket követik:

  1. Válassz ki egy megfelelő ingát: Ez lehet egy könnyű tárgy, amelyet felfüggesztesz egy szálon vagy zsinóron.

  2. Kérj egy konkrét kérdést: Az ingát felfüggesztve tartod, majd egy kérdést teszel fel, amelyre szeretnél választ kapni.

  3. Várj és figyelj: Az inga válaszul mozoghat vagy rezeghet. A mozgás iránya vagy módja lehet a válasz vagy információ jele.

  4. Értelmezd a mozgást: A választ vagy információt értelmezheted az inga mozgásának iránya vagy jellemzői alapján. Például, egyesek azt gondolják, hogy az inga egy irányban hintázva “igen”-t, a másik irányban hintázva “nem”-et jelez.

Fontos megjegyezni, hogy az ingajóslás egy hiten alapuló gyakorlat, és a válaszokat vagy információkat sokszor az emberi tudatalattijának interpretációja befolyásolhatja.

Cigánykártya lapjai 21.

Huszonegyedik lapnak álljon itt a TOLVAJ. Ez a kártya önmagáért beszél, többnyire negatív töltete van, de lehetséges pozitív is.

Személyi jelentése valóban a tolvaj, csaló, áskálódó személy.

Általános jelentése anyagi, erkölcsi kár, de itt van a szellemi kár is, a veszteség, például egy személy elvesztése, jelzi, hogy óvatosságra van szükség, és rámutat a titokzatosságra is.

Például ha együtt áll valamilyen másik negatív lappal, azt erősítheti, vagy éppen rámutathat arra, hogy a körülményekben pozitív változások jönnek, elmúlnak a rossz idők.

Egészségügyi értelemben jelentheti, hogy meggyógyulunk, de jelentheti pont az ellenkezőjét is, éppen, hogy betegek leszünk.

Szóval ebben a negatív lapban is ott lehet a reménysugár, de módjával!

Cigánykártya lapjai 20.

Huszadik lap legyen a HŰSÉG!

Hát ez egy remek lap, többnyire szeretem, persze ebben az esetben különösen fontosak a környező lapok, mert hiába elsőblikkre pozitív a jelentése, ez ripsz-ropsz átmehet negatívba.

Személyi jelentése alapvetően jó barát, de én még idesorolom például a hűséges házasfelet, partnert is.

Általános jelentése is igencsak sokoldalú. Persze legelőször is önmaga a hűség, de itt van a megértés, megbízhatóság, kitartás, támogatás, a hosszú távúság.

Egészségügyi értelemben jelenti a rövid betegséget, kisebb egészségügyi problémát.

Mindenesetre itt is igaz, hogy kérdések és az intuíció is válogatja, mit mutat egy kártya, javaslom ezt bízzuk a kártyavetőre, mert az eddig leírtakból is tapasztalható, hogy aki nem érti és érzi a kártyát, az bizony nagyon komolyan mellé lőhet!

Cigánykártya lapjai 19.

Következő lap legyen a FÉLTÉKENYSÉG!

Ez a kártyalap sem az igazán szerencsés lapok közé tartozik. Sötét, bosszúálló, semmi jót nem rejt magában. Persze ha a párom féltékeny rám, lehet akár öröm is.

A lap személyi jelentése szerint lehet rosszakaratú, irigy, a féltékeny ember lehet akár gonosz indulatokkal telt is.

Általános jelentése egyrészt maga a féltékenység, de itt van az irigység is, már kedvezőbb a féltés, de negatív tartományában itt a gond, a hazugság, rágalom, nélkülözés, hűtlenség, de lehet szimplán figyelmeztetés is!

Egészségügyi jelentése hosszantartó betegség.

Szóval ez az ellenséges lap nem sok jót jelent, így azután nagyon körültekintőnek kell lenni a kártyavetőnek ha ezzel a lappal találkozik!

Cigánykártya lapjai 18.

Hát akkor álljon itt az ELLENSÉG lapja!

Ha erre a kártyalapra ránézek, csupa rossz emberi tulajdonságra gondolok. Ilyen például számomra főbűn egyike a sunyiság. Nincs a cigánykártya pakliban olyan lap, amely ennek a kártyának a negatív jelentését ellensúlyozni tudná. Persze ez nem teljesen igaz, mert az ellenséget le lehet győzni, mint ahogy ennek a kártyának a negatív hatásán is túl lehet lenni. Szóval nem feltétlenül sorsdöntő lap, jelenthet pillanatot is.

Személyi jelentése ellenség, rosszakaró.

Általános jelentése ellenségeskedés, korlátozás, börtön, kórház, önsors rontás, magány.

Ennek az utálatos lapnak egészségügyi jelentése is van, hát az sem valami örömteli, mert jelenthet ágyhoz kötöttséget, bénulást és öregséget.

Az azonban igaz, ha ezzel a lappal találkozom, félve nézem meg a következő lapot!

Cigánykártya lapjai 17.

Hát akkor álljon itt a GONDOLAT lapja tizenhetediknek.

Ha csak úgy ránézek a lapra, a teremtő gondolat ötlik fel bennem, mindenesetre benne van a kétségbeesés is, a döntésképtelenség, a döntés előtti gyötrődő fázis.

A lap személyi jelentése lehet férfi szerető, fiatal ismerős, rokon, munkatárs. Általános jelentése ötlet, eszme, rejtély, cél, jogi ügyek, vállalkozás, tervek.

Egészségügyi jelentése lehet tudat alatti diagnosztizálatlan betegség, mentális betegség.

Alapvetően a gyötrődés lapja, várakozás arra, hogy megérlelődjön bennünk a döntés lehetősége.

Magam részéről nem szeretem ezt a lapot, mert bizonytalanná tesz és a bizonytalanság mindig gyötrő állapot, nehezen viselem. Mind ettől függetlenül lehet akinek éppen fordítottja, mert lehet akár a reménykedés jelentése is!

Cigánykártya lapjai 16.

A tizenhatodik lap legyen az AJÁNDÉK. Ez ugye jól hangzik? És mennyiféle pozitív töltéssel bír ez a lap! Na, lássuk csak!

Személyi jelentése lehet régi barát, de jelenthet vendéget is. A környező lapok azt is megmutatják kellemes, vagy éppen kellemetlen vendég jött, vagy éppen érkezése várható.

A lap általános jelentése egyrészt valóban az ajándék, de lehet váratlan öröm, adomány, tehetség, meghívás, gesztus, jutalom, örömhír.

Szuper, szuper kis lap ez! Ha ezt látom, rögtön tudom, hogy olyan rosszat semmiképpen sem mondhat a többi lap sem, és ez olyan klassz, mert a kártyavető is annak örül ha jót mondhat.

Na de az egészségügyi jelentése az maga a csoda, mert az ugyanis a terhesség.

Cigánykártya lapjai 15.

Akkor álljon itt a katonatiszt!

Ha a lapra nézek hirtelen a tisztesség, a becsület jut az eszembe, nekem ez a legfőbb jelentése!

Ember vagy cselekedet, amiben megbízhatok.

Ámde van ennek az elegáns lapnak személyi jelentése, nevezetesen munkatárs, hivatalos személy. Az általános jelentése pedig hatalom, erőszak (ez már nem igazán pozitív!), erő, hivatal, rendőrség, politika, munkahely.

Egészségügyi jelentése pedig kórházi ápolás, főleg más lappal együtt.

Így lehet ugyanannak a kártyának önállóan is hol pozitív, hol pedig negatív jelentése. Ilyenkor kell igazán a jós megfelelő intuíciója!

Ezért gondolom én, hogy a jóslás eszközeit, nevezetesen a cigánykártyát meg lehet ismerni, a lapok jelentését meg lehet tanulni, sőt lehet tanulni különböző kivetési módszereket is. Az igazi jósnak ezek a kártyák azonban gyakran másról beszélnek, és valójában módszer sem szükséges a kirakáshoz, elég, ha csak legegyszerűbben rendezzük a lapokat, azok különböző hókuszpókuszok nélkül is beszélnek!

Cigánykártya lapjai 14.

Hát akkor álljon itt a tizennegyedik lapnak a REMÉNY lapja. A szomorúság lap után tökéletes folytatás. Ha most magamra gondolok, és a mai napomra, abszolút rám illik. Reménykedem hátha utolér a szerelem J !

Na de nézzük ezt a remek kártyát!

Személyi jelentése leánytestvér, közeli hozzátartozó. Ma a lap is szépséget, kedvességet áraszt, segítő szándék csak úgy sugárzik róla. Az igaz, hogy a kártyáimat én festettem és valóban szépek, már színeikben is kifejezik az általános jelentésüket.

Általános jelentése is abszolút pozitív, bizalom, jóra fordulás, megoldás, boldogság, harmónia. Ugye milyen klassz?

Egészségügyi jelentése is van ennek a remek lapnak, mégpedig a gyógyulás, egészség, lélek.

Örüljünk ennek a lapnak, bármilyen társaságban is tűnik elő, mert a negatív lapokat is igyekszik pozitív töltéssel tökéletesíteni!

Mert ugye ismerjük a mondást, „ a remény hal meg utoljára”!