Cigánykártya lapjai 11.

Az UTAZÁS lapja nekem mindig pozitív töltetű, persze nagymértékben függ a környező lapoktól. Például ha a halál lapjával párosul, akkor súlyos, gyógyíthatatlan betegséget jelent, és nem várható gyógyulás. Szóval útban a halál felé, de ugye ilyet egy valamire való jós nem mond!

Személyi jelölőként útitársat, segítő személyzetet jelöl ez a lap.

Általános jelentése pedig első helyen magát az utazást jelenti, ez lehet lelki vagy fizikai síkon is, jelenthet eltávolodást, nyaralást, költözést, menekülést.

Ennek a lapnak egészségügyi jelentése is van, nevezetesen mozgással, közlekedéssel kapcsolatos baleset.

De mindig figyelni kell a környező lapokra és  nagyon   fontos a belső intuíció is egy jós számára.

Szóval a kártya lapok jelentésének a szimpla összeolvasása nem jó út egy jós számára!